dot dot
Projects Experience

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 มีนาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : กลุ่มงานผู้ตรวจสอบอาคาร
รายละเอียด:

กลุ่มงานผู้ตรวจสอบอาคาร  (Building  Inspector)

จำนวนรูป : 32 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 มีนาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : กลุ่มงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า
รายละเอียด:

กลุ่มงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Electrical Inspection)

จำนวนรูป : 36 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 มีนาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : กลุ่มงานการจัดการก่อสร้าง
รายละเอียด:

กลุ่มงานการจัดการก่อสร้าง  (Building  Management)

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 มีนาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : กลุ่มงานการจัดการก่อสร้างปล่องลิฟต์
รายละเอียด:

กลุ่มงานการจัดการก่อสร้างปล่องลิฟต์  (Building  Management)

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 มีนาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : กลุ่มงานการจัดการระบบสุขาภิบาล
รายละเอียด:

กลุ่มงานการจัดการระบบสุขาภิบาล  (Building  Management)

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 มีนาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : กลุ่มงานการจัดการงานเหล็ก
รายละเอียด:

กลุ่มงานการจัดการงานเหล็ก  (Building  Management)

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 มีนาคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : กลุ่มงานการจัดการอลูมิเนียม
รายละเอียด:

กลุ่มงานการจัดการอลูมิเนียม  (Building  Management)

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1
dot
Shortcut
dot
bulletHome
bulletAbout Thai Building Plus
bulletLicense
bulletPhoto Gallery Experience
bulletContact Thai Building Plus
bulletSite Map
dot
ตรวจสอบอาคาร
dot
bulletวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
bulletบทบาทของกฎหมาย
bulletประเภทอาคาร
bulletคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
bulletรายละเอียดการตรวจสอบ
bulletขั้นตอนเจ้าของอาคาร
bulletการเตรียมตัว
bulletขั้นตอนดําเนินการ
bulletวิธีการยื่นเอกสาร
bulletระยะเวลาพิจารณา
bulletบทลงโทษตามกฎหมาย
bulletกฎหมายที่อ้างอิง
dot
Law
dot
bulletกฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง
Copyright © 2008-2021 All Rights Reserved.

|    หน้าแรก   |   เกี่ยวกับบริษัท   |   ใบอนุญาต   |   ผลงาน   |   ติดต่อบริษัท   |    แผนผังเว็บไซต์    |

Thai Building Plus Company Limited.  Email.  info@thaibuildingplus.com