dot dot
About Thai Building Plus

      บริษัท ไทย บิลดิ้ง พลัส จำกัด (Thai Building Plus Co.,Ltd.) กลุ่มทีมงานวิศวกรและสถาปนิก พร้อมกับทีมงานประสบการณ์เฉพาะด้านโดยตรงมากกว่า 20ปี ทั้งในด้านการออกแบบ ที่ปรึกษา การรับเหมาก่อสร้าง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบอาคาร อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ แบบครบวงจรที่สุด

       บริษัท ไทย บิลดิ้ง พลัส จำกัด (Thai Building Plus Co.,Ltd.) มีปณิธานที่แน่วแน่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในสังคมประเทศไทยให้ดีขึ้น ด้วยความเอาใส่ใจลูกค้าที่มารับบริการจากเราเพื่อความสอดคล้องและประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นพัฒนาการทำงาน สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ จากประสบการณ์กับผลงานที่ผ่านมา เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ได้รับบริการจากเรา

        กลุ่มธุรกิจของ  บริษัท ไทย บิลดิ้ง พลัส จำกัด

       1. กลุ่มงานผู้ตรวจสอบอาคาร  (Building  Inspector)  

       2. กลุ่มงานออกแบบอสังหาริมทรัพย์  (Building  Design)  

       3. กลุ่มงานที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์  อุตสาหกรรม  (Building  Consultant)

       4. กลุ่มงานการจัดการอสังหาริมทรัพย์  (Building  Management)

 


 

สนใจกรอกข้อมูลติดต่อบริษัท

 


หัวข้อ :
ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
ตำแหน่ง :  *
อีเมล :  *
โทรศัพท์ :  *
โทรสาร :  *
บริษัท / อาคาร :  *
ที่อยู่ :  *
จังหวัด :
รายละเอียด :  *


dot
Shortcut
dot
bulletHome
bulletAbout Thai Building Plus
bulletLicense
bulletPhoto Gallery Experience
bulletContact Thai Building Plus
bulletSite Map
dot
ตรวจสอบอาคาร
dot
bulletวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
bulletบทบาทของกฎหมาย
bulletประเภทอาคาร
bulletคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
bulletรายละเอียดการตรวจสอบ
bulletขั้นตอนเจ้าของอาคาร
bulletการเตรียมตัว
bulletขั้นตอนดําเนินการ
bulletวิธีการยื่นเอกสาร
bulletระยะเวลาพิจารณา
bulletบทลงโทษตามกฎหมาย
bulletกฎหมายที่อ้างอิง
dot
Law
dot
bulletกฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง
Copyright © 2008-2021 All Rights Reserved.

|    หน้าแรก   |   เกี่ยวกับบริษัท   |   ใบอนุญาต   |   ผลงาน   |   ติดต่อบริษัท   |    แผนผังเว็บไซต์    |

Thai Building Plus Company Limited.  Email.  info@thaibuildingplus.com