dot dot
กลุ่มงานการจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Building Management) article

กลุ่มงานการจัดการอสังหาริมทรัพย์  (Building  Management)

               บริษัท  ไทย  บิลดิ้ง  พลัส  จำกัด  (Thai  Building  Plus  Company  Limited)  ด้วยยุคสมัยที่มีการพัฒนาระบบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  การบริหารการจัดการอาคารแนวคิดสมัยใหม่สามารถช่วยให้การบริหารการจัดการ  อาคารโครงการ  อาคารสำนักงาน  อาคารคอนโดมิเนียม  อาคารอพาร์ทเม้นท์  ระบบอาคารรูปแบบต่างๆ  ระบบบริหารการจัดการกับอาคารที่มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น  ในการสร้างให้นวัตกรรมการบริหารการจัดการงานที่ดี  ได้มาตรฐานส่งผลต่อการบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยภายในอาคาร  ให้ระบบอุปกรณ์ต่างๆ  มีระยะเวลาการใช้งานตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร และเจ้าของอาคาร

               บริษัท  ไทย  บิลดิ้ง  พลัส  จำกัด  (Thai  Building  Plus  Company  Limited)  พร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการอสังหาริมทรัพย์  ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับท่านในการสร้างการบริหารการจัดการอาคารที่ดี  มีมาตรฐาน  สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้อาคารและส่วนรวม

  

ผลงานกลุ่มงานการจัดการอสังหาริมทรัพย์  (Building Management)

 


 

สนใจกรอกข้อมูลติดต่อบริษัท

 


หัวข้อ :
ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
ตำแหน่ง :  *
อีเมล :  *
โทรศัพท์ :  *
โทรสาร :  *
บริษัท / อาคาร :  *
ที่อยู่ :  *
จังหวัด :
รายละเอียด :  *กลุ่มงานการจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Building Management)
dot
Shortcut
dot
bulletHome
bulletAbout Thai Building Plus
bulletLicense
bulletPhoto Gallery Experience
bulletContact Thai Building Plus
bulletSite Map
dot
ตรวจสอบอาคาร
dot
bulletวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
bulletบทบาทของกฎหมาย
bulletประเภทอาคาร
bulletคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
bulletรายละเอียดการตรวจสอบ
bulletขั้นตอนเจ้าของอาคาร
bulletการเตรียมตัว
bulletขั้นตอนดําเนินการ
bulletวิธีการยื่นเอกสาร
bulletระยะเวลาพิจารณา
bulletบทลงโทษตามกฎหมาย
bulletกฎหมายที่อ้างอิง
dot
Law
dot
bulletกฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง
Copyright © 2008-2021 All Rights Reserved.

|    หน้าแรก   |   เกี่ยวกับบริษัท   |   ใบอนุญาต   |   ผลงาน   |   ติดต่อบริษัท   |    แผนผังเว็บไซต์    |

Thai Building Plus Company Limited.  Email.  info@thaibuildingplus.com